Luật sư công ty là gì

Luật sư công ty là một luật sư làm việc trong cơ quan công ty, thường đại diện cho các doanh nghiệp. Luật sư của công ty có thể là luật sư giao dịch, có nghĩa là họ giúp viết hợp đồng, tránh kiện tụng và làm công việc pháp lý hậu trường. Người kiện tụng cũng có thể là luật sư của công ty; những luật sư này đại diện cho các tập đoàn trong các vụ kiện, hoặc kiện một người nào đó đã làm sai trái với tập đoàn hoặc bảo vệ tập đoàn nếu nó bị kiện.

Law & More B.V.