Doanh nghiệp là gì

Kinh doanh là một từ khác để chỉ công ty. Một công ty thực hiện các hoạt động thương mại nhằm tạo ra lợi nhuận đạt được bằng cách bán và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

Law & More B.V.