Luật sư thương mại làm gì

Vai trò của luật sư thương mại là đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch thương mại, tư vấn cho các tập đoàn về các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ, bao gồm cả nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ công ty. Để làm được điều này, họ phải có kiến ​​thức về các khía cạnh của luật hợp đồng, luật thuế, kế toán, luật chứng khoán, phá sản, quyền sở hữu trí tuệ, cấp phép, luật phân vùng và các luật cụ thể cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn mà họ làm việc.

Law & More B.V.