Ý nghĩa phá sản

Tình trạng công ty không còn khả năng trả nợ và bị tòa án buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Law & More B.V.