Sửa đổi luật NV và tỷ lệ nam / nữ Hình ảnh

Sửa đổi luật NV và tỷ lệ nam / nữ

Năm 2012, luật BV (công ty tư nhân) đã được đơn giản hóa và linh hoạt hơn. Với việc Luật đơn giản hóa và linh hoạt của Luật BV có hiệu lực, các cổ đông có cơ hội điều chỉnh các mối quan hệ lẫn nhau của họ, do đó có nhiều cơ hội hơn để cơ cấu công ty thích ứng với bản chất của công ty và mối quan hệ hợp tác. của các cổ đông. Cùng với sự đơn giản hóa và linh hoạt hóa luật BV, việc hiện đại hóa luật NV (công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng) đang được tiến hành. Trong bối cảnh đó, đề xuất lập pháp Hiện đại hóa luật NV và tỷ lệ nam / nữ cân bằng hơn nhằm mục đích trước hết là làm cho luật NV đơn giản hơn và linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu hiện tại của nhiều công ty TNHH (NV) đại chúng, dù đã niêm yết hay chưa. , có thể được đáp ứng. Ngoài ra, đề xuất lập pháp nhằm mục đích làm cho tỷ lệ giữa số lượng nam giới và phụ nữ đứng đầu các công ty lớn cân bằng hơn. Những thay đổi mà các doanh nhân có thể mong đợi trong tương lai gần đối với hai chủ đề vừa đề cập được thảo luận dưới đây.

Sửa đổi luật NV và tỷ lệ nam / nữ Hình ảnh

Các chủ đề sửa đổi luật NV

Việc sửa đổi luật NV thường liên quan đến các quy tắc mà các doanh nhân gặp phải trong thực tế là hạn chế không cần thiết, theo các thuyết minh cho đề xuất. Ví dụ, một trong những nút thắt như vậy là vị trí của cổ đông thiểu số. Do sự tự do tổ chức lớn hiện đang tồn tại, họ có nguy cơ bị thiệt thòi bởi đa số, vì họ phải tuân theo đa số, đặc biệt là khi phải ra quyết định trong một cuộc họp chung. Để ngăn các quyền quan trọng của cổ đông (thiểu số) bị đe dọa hoặc lợi ích của cổ đông đa số bị lạm dụng, đề xuất Luật NV hiện đại bảo vệ cổ đông thiểu số, chẳng hạn, bằng cách yêu cầu sự đồng ý của họ.

Một nút thắt khác là vốn cổ phần bắt buộc. Về điểm này, đề xuất cung cấp một sự nới lỏng, nghĩa là vốn cổ phần được quy định trong các điều khoản liên kết, là tổng giá trị danh nghĩa của tổng số cổ phần, sẽ không còn là bắt buộc nữa, giống như với BV. Ý tưởng đằng sau việc này là với việc bãi bỏ nghĩa vụ này, các doanh nhân sử dụng hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng (NV) sẽ có nhiều dư địa để huy động vốn hơn mà không cần phải sửa đổi quy chế trước. Nếu các điều khoản của hiệp hội nêu rõ vốn cổ phần, thì một phần năm trong số này phải được ban hành theo quy định mới. Các yêu cầu tuyệt đối đối với số vốn đã phát hành và đã thanh toán không thay đổi về nội dung và cả hai đều phải lên tới 45,000 €.

Ngoài ra, một khái niệm nổi tiếng trong luật BV: cổ phiếu của một chỉ định cụ thể cũng sẽ được đặt trong luật NV mới. Sau đó, một chỉ định cụ thể có thể được sử dụng để gắn các quyền cụ thể đối với cổ phiếu trong một (hoặc nhiều) loại cổ phiếu mà không cần tạo một loại cổ phiếu mới. Các quyền chính xác liên quan sẽ phải được nêu rõ hơn trong các điều khoản của hiệp hội. Ví dụ, trong tương lai, người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có chỉ định đặc biệt có thể được cấp quyền kiểm soát đặc biệt như được mô tả trong các điều khoản của hiệp hội.

Một điểm quan trọng khác của luật NV, việc sửa đổi được đưa vào đề xuất, lo ngại quyền biểu quyết của người cầm cố và quyền sử dụng. Sự thay đổi là do thực tế là sau này cũng có thể trao quyền biểu quyết cho người cầm cố hoặc người sử dụng. Việc sửa đổi này cũng phù hợp với luật BV hiện hành và, theo thuyết minh cho đề xuất, đáp ứng nhu cầu dường như đã có trong thực tế một thời gian. Ngoài ra, đề xuất này nhằm mục đích làm rõ thêm trong bối cảnh này rằng việc trao quyền biểu quyết trong trường hợp quyền cầm cố cổ phiếu cũng có thể diễn ra trong một điều kiện tạm dừng khi thành lập.

Ngoài ra, đề xuất Hiện đại hóa Luật NV có một số thay đổi liên quan đến ra quyết định. Một trong những mối quan tâm về thay đổi quan trọng, ví dụ, ra quyết định bên ngoài cuộc họp, điều này đặc biệt quan trọng đối với các NV được kết nối trong một nhóm. Theo luật hiện hành, nghị quyết chỉ có thể được thực hiện ngoài cuộc họp nếu các điều khoản của hiệp hội cho phép điều này, hoàn toàn không được thực hiện nếu công ty có cổ phần không ghi tên hoặc đã phát hành chứng chỉ và một nghị quyết phải được thực hiện một cách nhất trí. Trong tương lai, khi đề xuất có hiệu lực, việc ra quyết định bên ngoài cuộc họp sẽ có thể được coi là điểm khởi đầu, với điều kiện là tất cả những người có quyền cuộc họp đã đồng ý với điều này. Hơn nữa, đề xuất mới cũng đưa ra triển vọng gặp gỡ bên ngoài Hà Lan, điều này có lợi cho các doanh nhân có NV hoạt động quốc tế.

Cuối cùng, chi phí liên quan đến việc thành lập được thảo luận trong đề xuất. Về vấn đề này, đề xuất mới về Hiện đại hóa Luật NV mở ra khả năng rằng công ty sẽ bị ràng buộc thanh toán các chi phí này theo chứng thư thành lập. Do đó, việc phê chuẩn riêng rẽ các hành vi thành lập có liên quan của hội đồng quản trị bị phá vỡ. Với thay đổi này, nghĩa vụ kê khai chi phí hình thành vào Sổ đăng ký thương mại có thể bị xóa đối với NV, giống như đã xảy ra với BV.

Tỷ lệ nam / nữ cân bằng hơn

Trong những năm gần đây, việc đề cao phụ nữ đứng đầu là chủ đề trọng tâm. Tuy nhiên, nghiên cứu về kết quả cho thấy chúng hơi đáng thất vọng, do đó nội các Hà Lan cảm thấy buộc phải sử dụng đề xuất này để thúc đẩy mục tiêu nhiều phụ nữ đứng đầu cộng đồng doanh nghiệp hơn với việc Hiện đại hóa luật NV và tỷ lệ nam / nữ. . Ý tưởng đằng sau điều này là sự đa dạng trong các công ty hàng đầu có thể dẫn đến các quyết định và kết quả kinh doanh tốt hơn. Để đạt được cơ hội bình đẳng và vị trí khởi đầu cho tất cả mọi người trong thế giới kinh doanh, hai biện pháp được thực hiện trong đề xuất liên quan. Thứ nhất, các công ty TNHH đại chúng lớn cũng sẽ được yêu cầu xây dựng các con số mục tiêu phù hợp và đầy tham vọng cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát và cấp dưới. Ngoài ra, theo đề xuất, họ cũng phải lập kế hoạch cụ thể để thực hiện và minh bạch về quy trình. Tỷ lệ nam - nữ trong ban kiểm soát của công ty niêm yết phải tăng lên ít nhất 30/XNUMX số nam và XNUMX/XNUMX số nữ. Ví dụ, một ban giám sát gồm ba người được thành lập một cách cân đối nếu có ít nhất một nam và một nữ. Trong bối cảnh này, ví dụ, việc bổ nhiệm một thành viên ban kiểm soát không đóng góp vào đại diện ít nhất XNUMX% m / f, việc bổ nhiệm này là vô hiệu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc ra quyết định trong đó thành viên ban giám sát bị vô hiệu tham gia sẽ bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu.

Nhìn chung, việc sửa đổi và hiện đại hóa luật NV có nghĩa là một bước phát triển tích cực của công ty, đáp ứng nhu cầu hiện có của nhiều công ty TNHH đại chúng. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi thực tế là một số điều sẽ thay đổi đối với các công ty sử dụng hình thức pháp lý là công ty TNHH đại chúng (NV). Bạn có muốn biết những thay đổi sắp tới này có ý nghĩa như thế nào đối với công ty của bạn hoặc tình hình tỷ lệ nam / nữ trong công ty của bạn là gì? Bạn có câu hỏi nào khác về đề xuất này không? Hay đơn giản là bạn muốn cập nhật thông tin về việc hiện đại hóa luật NV? Sau đó liên hệ Law & More. Các luật sư của chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và rất sẵn lòng cung cấp lời khuyên cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi các phát triển tiếp theo cho bạn!

Cài đặt riêng tư
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi qua trình duyệt, bạn có thể hạn chế, chặn hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt web của mình. Chúng tôi cũng sử dụng nội dung và tập lệnh từ các bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ theo dõi. Bạn có thể chọn lọc sự đồng ý của mình bên dưới để cho phép các bên thứ ba nhúng. Để biết thông tin đầy đủ về cookie chúng tôi sử dụng, dữ liệu chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý chúng, vui lòng kiểm tra Chính sách Bảo mật
Law & More B.V.