Ngày nay, hashtag không chỉ phổ biến trên Twitter và Instagram…

#getthanked

Ngày nay, hashtag không chỉ phổ biến trên Twitter và Instagram: hashtag ngày càng được sử dụng để thiết lập thương hiệu. Trong năm 2016, số lượng nhãn hiệu có hashtag ở phía trước đã tăng 64% trên toàn thế giới. Một ví dụ điển hình cho điều này là nhãn hiệu '#getthoped' của T-mobile. Tuy nhiên, tuyên bố hashtag là nhãn hiệu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ví dụ, một hashtag nên liên kết trực tiếp đến sản phẩm hoặc dịch vụ của người nộp đơn.

19-05-2017

Chia sẻ
Law & More B.V.