Không phải mọi tổ chức đều thực hiện các hoạt động của mình một cách chính trực…

Đạo luật Nhà cho những người tố cáo

Không phải mọi tổ chức thực hiện các hoạt động của mình với tính toàn vẹn. Tuy nhiên, nhiều người sợ phát ra âm thanh báo động, bây giờ kinh nghiệm đã nhiều lần cho thấy những người tố giác không phải lúc nào cũng được bảo vệ đầy đủ. Đạo luật Người thổi còi có hiệu lực vào tháng 2016 năm 50, có nghĩa là thay đổi điều này và đưa ra các quy tắc để báo cáo các sơ suất trong các tổ chức có hơn XNUMX nhân viên. Về nguyên tắc, Đạo luật được xây dựng xung quanh người sử dụng lao động và người lao động. Theo một cách khác so với trường hợp trong luật lao động, các điều khoản này được giải thích rộng rãi dưới ánh sáng của Đạo luật. Do đó, freelancer cũng phải tuân theo các quy tắc này.

22-02-2017

Law & More