DANH MỤC: BLOG Tin tức

Trong một dự luật mới của Hà Lan đã được đưa lên internet để tham khảo ngày hôm nay…

Hóa đơn hà lan

Trong một dự luật mới của Hà Lan đã được đưa lên mạng để tham khảo ý kiến ​​hôm nay, Bộ trưởng Hà Lan Blok (An toàn và Công lý) đã bày tỏ mong muốn chấm dứt tình trạng ẩn danh của những người nắm giữ cổ phiếu không ghi tên. Sẽ sớm có thể xác định các cổ đông này trên cơ sở tài khoản chứng khoán của họ. Các cổ phiếu sau đó chỉ có thể được giao dịch thông qua việc sử dụng tài khoản chứng khoán do một bên trung gian nắm giữ. Theo cách này, những người liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố có thể được truy tìm dễ dàng hơn. Với dự luật này, chính phủ Hà Lan tuân theo các khuyến nghị của FATF. 

14-04-2017

Chia sẻ