DANH MỤC: BLOG Tin tức

Hà Lan một lần nữa đã chứng tỏ mình là một nơi sinh sản tốt…

Các công ty trong nước và quốc tế

Hà Lan một lần nữa chứng tỏ mình là nơi sinh sản tốt cho cả các công ty trong nước và quốc tế, như sau từ các số liệu và kết quả nghiên cứu khác nhau được chính phủ công bố ngay trước năm mới. Nền kinh tế vẽ ra một bức tranh màu hồng, với sự tăng trưởng ổn định và mức độ thất nghiệp giảm. Người tiêu dùng và doanh nghiệp tự tin. Hà Lan là một trong những quốc gia hạnh phúc và thịnh vượng nhất trên thế giới. Và danh sách được tiếp tục. Hà Lan chiếm vị trí thứ tư trong danh sách các quốc gia có nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Đổi mới-khôn ngoan Hà Lan chứng tỏ là một đối tác vững chắc. Hà Lan không chỉ thiết lập khóa học để đạt được một nền kinh tế xanh đáng tự hào, mà còn sở hữu môi trường kinh doanh kích thích nhất trên thế giới.

Chia sẻ