Ở Hà Lan, quyền được đình công của người lao động rất coi trọng…

Ở Hà Lan, rất nhiều tầm quan trọng gắn liền với quyền đình công của công nhân. Người sử dụng lao động Hà Lan phải dung túng cho các cuộc đình công, bao gồm cả những hậu quả tiêu cực mà điều này có thể gây ra cho họ, miễn là các quy tắc chơi trò chơi của người Hồi giáo được đáp ứng. Để đảm bảo rằng nhân viên không bị ngăn cản trong việc sử dụng quyền này, Hội đồng phúc thẩm trung ương Hà Lan phán quyết rằng một cuộc đình công sẽ không ảnh hưởng đến chiều cao của trợ cấp thất nghiệp. Điều này có nghĩa là tiền lương hàng ngày của một nhân viên, trên cơ sở tính toán trợ cấp thất nghiệp, không nên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một cuộc đình công nữa.

11-04-2017

Chia sẻ