Hãy tưởng tượng điều này: bạn bắt gặp một đề nghị trên internet có vẻ quá tốt để trở thành sự thật…

Hãy tưởng tượng điều này: bạn bắt gặp một lời đề nghị trên internet có vẻ quá tốt là sự thật. Do một lỗi đánh máy, chiếc máy tính xách tay xinh đẹp đó mang một mức giá 150 euro thay vì 1500 euro. Bạn nhanh chóng quyết định hưởng lợi từ thỏa thuận này và quyết định mua máy tính xách tay. Các cửa hàng sau đó vẫn có thể hủy bỏ bán hàng? Câu trả lời phụ thuộc vào mức giá khác với giá thực tế. Khi kích thước của chênh lệch giá cho thấy giá không thể chính xác, người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ điều tra chênh lệch giá này ở một mức độ nào đó. Điều này có thể khác nhau trong trường hợp chênh lệch giá mà không trực tiếp làm tăng sự nghi ngờ.

24-03-2017

 

Chia sẻ