Bạn bắt gặp một đề nghị trên internet có vẻ quá tốt để trở thành sự thật…

Hãy tưởng tượng điều này

Bạn bắt gặp một đề nghị trên internet có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Do một lỗi đánh máy, chiếc máy tính xách tay đẹp đẽ đó có giá là 150 euro thay vì 1500 euro. Bạn nhanh chóng quyết định hưởng lợi từ giao dịch này và quyết định mua máy tính xách tay. Sau đó cửa hàng vẫn có thể hủy bán? Câu trả lời tùy thuộc vào mức giá chênh lệch so với giá thực tế. Khi quy mô của sự khác biệt về giá cho thấy rằng giá không thể chính xác, người tiêu dùng sẽ phải điều tra sự khác biệt về giá này ở một mức độ nào đó. Điều này có thể khác trong trường hợp chênh lệch giá không trực tiếp làm dấy lên nghi ngờ.

 

Chia sẻ
Law & More B.V.