Các thủ tục pháp lý nhằm tìm ra giải pháp cho một vấn đề…

Các vấn đề pháp luật

Các thủ tục pháp lý nhằm tìm ra giải pháp cho một vấn đề, nhưng thường đạt được điều hoàn toàn ngược lại. Theo một nghiên cứu từ viện nghiên cứu HiiL của Hà Lan, các vấn đề pháp lý đang được giải quyết ngày càng ít hơn, vì mô hình quy trình truyền thống (cái gọi là mô hình giải đấu) thay vào đó gây ra sự phân chia giữa các bên. Do đó, Hội đồng Tư pháp Hà Lan chủ trương đưa ra các điều khoản thí nghiệm, cho phép các thẩm phán có cơ hội tiến hành các thủ tục tố tụng tư pháp theo những cách khác.

Law & More