Là một công ty luật đặt tại Công viên Khoa học ở Eindhoven

Là một công ty luật đặt tại Công viên Khoa học ở Eindhoven, chúng tôi rất coi trọng các doanh nhân khởi nghiệp. Như chúng tôi đã viết ngày hôm qua, chính phủ cũng nhận ra tầm quan trọng của các công ty khởi nghiệp, mà bà xác nhận với ấn phẩm gần đây về danh sách các thay đổi sẽ diễn ra trong năm 2017. Các doanh nhân sẽ có cơ hội tăng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, với tư cách là chủ sở hữu giám đốc ( DGA's) có thể được trả ít hơn. Nhiều tiền hơn sẽ được cung cấp cho R & D. Ngoài ra, đối với các công ty nói chung, có một tin tốt: kể từ ngày 1 tháng XNUMX, các cổ đông nước ngoài có thể thu hồi thuế cổ tức đã trả quá mức.

Chia sẻ