Là một công ty luật đặt tại Công viên Khoa học ở Eindhoven…

Công ty luật

Là một công ty luật đặt tại Công viên Khoa học ở Eindhoven, chúng tôi gắn bó với những doanh nhân mới thành lập có giá trị lớn. Như chúng tôi đã viết ngày hôm qua, chính phủ cũng công nhận tầm quan trọng của các công ty khởi nghiệp, điều này được bà xác nhận với việc công bố danh sách những thay đổi sẽ diễn ra trong năm 2017. Các doanh nhân sẽ có cơ hội tăng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của họ, với tư cách là chủ sở hữu giám đốc ( Của DGA) có thể được trả ít hơn. Sẽ có nhiều tiền hơn cho R&D. Đối với các công ty nói chung, có một tin vui: kể từ ngày 1/XNUMX, các cổ đông nước ngoài có thể thu hồi thuế cổ tức đã nộp.

Chia sẻ
Law & More B.V.