DANH MỤC: BLOG Tin tức

Sửa đổi hiến pháp Hà Lan: viễn thông nhạy cảm về quyền riêng tư được bảo vệ tốt hơn trong tương lai

Vào ngày 12 tháng 2017 năm 13, Thượng viện Hà Lan đã nhất trí tán thành đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc Plasterk trong tương lai gần, bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của email và các phương tiện viễn thông nhạy cảm về quyền riêng tư khác. Điều 2 khoản 13 của Hiến pháp Hà Lan quy định rằng bí mật của các cuộc gọi điện thoại và liên lạc điện báo là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc gần đây trong lĩnh vực viễn thông, điều 2 đoạn XNUMX cần được cập nhật.

Hiến pháp Hà Lan

Đề xuất cho văn bản mới như sau: "mọi người có quyền tôn trọng bí mật thư tín và viễn thông của mình". Thủ tục thay đổi điều 13 của Hiến pháp Hà Lan đã được khởi động.

Chia sẻ