Chia tiền cấp dưỡng khi ly hôn

Chính phủ muốn tự động chia lương hưu khi ly hôn. Chính phủ Hà Lan muốn sắp xếp các đối tác ly hôn tự động có quyền nhận một nửa lương hưu của nhau. Bộ trưởng Bộ Xã hội và Việc làm Hà Lan Wouter Koolmees muốn thảo luận về một đề xuất tại Phòng thứ hai vào giữa năm 2019. Trong giai đoạn tới, bộ trưởng sẽ thảo ra đề xuất chi tiết hơn cùng với các bên tham gia thị trường như doanh nghiệp hưu trí, ông viết trong một lá thư gửi cho Phòng thứ hai.

Trong các đối tác thành lập hiện tại có hai năm để yêu cầu một phần lương hưu của họ

Nếu họ không yêu cầu một phần lương hưu trong vòng hai năm, họ sẽ phải thu xếp việc này với người bạn đời cũ của mình.

'' Ly hôn là một tình huống khó khăn trong đó bạn có rất nhiều suy nghĩ và lương hưu là một chủ đề phức tạp. Việc phân chia có thể trở nên và trở nên ít khó khăn hơn. Mục đích là để bảo vệ tốt hơn các đối tác dễ bị tổn thương ', Bộ trưởng nói.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

Law & More