Mọi người cần giữ cho Hà Lan an toàn về mặt kỹ thuật số nói Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Mọi người cần phải giữ cho Hà Lan an toàn kỹ thuật số nói Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

Thật khó để tưởng tượng cuộc sống của chúng ta mà không có Internet. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng, nhưng mặt khác, mang rất nhiều rủi ro. Các công nghệ đang phát triển nhanh chóng và tỷ lệ tội phạm mạng đang gia tăng.

Dijkhoff (Phó Ngoại trưởng Nederlands) lưu ý trong Cybersecuritybeeld Nederland 2017 rằng khả năng phục hồi kỹ thuật số của Hà Lan không được cập nhật. Theo Dijkhoff, mọi người - chính phủ, doanh nghiệp và công dân - được yêu cầu giữ cho Hà Lan an toàn kỹ thuật số. Hợp tác công tư, đầu tư vào kiến ​​thức và nghiên cứu, tạo ra một quỹ đặc biệt - đây là những lĩnh vực quan trọng nhất khi nói về an ninh mạng.

2017-06-21

Chia sẻ