Bạn đã bao giờ đặt kỳ nghỉ trực tuyến của bạn? Thì cơ hội rất cao mà bạn có

Bạn đã bao giờ đặt kỳ nghỉ trực tuyến của bạn? Sau đó, rất có thể bạn đã gặp phải những lời đề nghị hấp dẫn hơn nhiều so với những gì họ chứng minh cuối cùng, với rất nhiều sự thất vọng. Một cuộc kiểm tra của Ủy ban châu Âu và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng EU thậm chí đã chỉ ra rằng hai phần ba các trang web đặt phòng cho các ngày lễ là không đáng tin cậy. Giá hiển thị thường không bằng giá cuối cùng, khuyến mại có thể không có sẵn trong thực tế, tổng giá thường không rõ ràng hoặc các trang web không rõ ràng về các dịch vụ phòng thực tế. Do đó, chính quyền EU đã yêu cầu các trang web có liên quan hành động theo các quy tắc hiện hành.

20-04-2017

Chia sẻ