Ủy ban châu Âu muốn các trung gian thông báo cho họ về các công trình xây dựng

Ủy ban châu Âu muốn các trung gian thông báo cho họ về các công trình tránh thuế mà họ tạo ra cho khách hàng của họ.

Các quốc gia thường mất doanh thu thuế do các công trình tài chính chủ yếu xuyên quốc gia mà các cố vấn thuế, kế toán, ngân hàng và luật sư (trung gian) tạo ra cho khách hàng của họ. Để tăng tính minh bạch và cho phép thanh toán các khoản thuế đó của cơ quan thuế, Ủy ban Châu Âu đề xuất rằng kể từ ngày 1 tháng 2019 năm XNUMX, các trung gian này sẽ có nghĩa vụ cung cấp thông tin về các công trình đó trước khi chúng được khách hàng triển khai. Các tài liệu được cung cấp sẽ được truy cập cho cơ quan thuế trong cơ sở dữ liệu của EU. Các quy tắc là toàn diện: chúng áp dụng cho tất cả các trung gian, tất cả các công trình xây dựng và tất cả các quốc gia. Các trung gian không theo dõi các quy tắc mới này sẽ bị xử phạt. Đề xuất này sẽ được đưa ra để phê chuẩn cho Nghị viện và Hội đồng châu Âu.

2017-06-22

Chia sẻ