DANH MỤC: BLOG Tin tức

Câu hỏi thực sự không phải là liệu máy móc có suy nghĩ hay không mà là liệu con người có

BF Skinner từng nói "Câu hỏi thực sự không phải là máy móc có suy nghĩ hay không mà là liệu con người có làm không"

Câu nói này có tính ứng dụng cao đối với hiện tượng mới của xe tự lái và cách xã hội ứng xử với sản phẩm này. Ví dụ, người ta phải bắt đầu suy nghĩ về ảnh hưởng của xe tự lái đối với thiết kế của mạng lưới đường bộ hiện đại của Hà Lan. Vì lý do này, Bộ trưởng Schultz van Haegen đã đưa ra báo cáo 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('Xe tự lái, Khám phá những tác động đến thiết kế đường xá') cho Hạ viện Hà Lan vào ngày 23/XNUMX. Báo cáo này trong số những báo cáo khác mô tả kỳ vọng rằng có thể bỏ đi các biển báo và vạch kẻ đường, thiết kế các con đường khác nhau và trao đổi dữ liệu giữa các phương tiện. Bằng cách này, xe tự lái có thể góp phần loại bỏ các vấn đề giao thông.

Chia sẻ