BF Skinner từng nói “Câu hỏi thực sự không phải là máy móc có nghĩ hay không mà là liệu con người có làm được không”…

BF Skinner đã từng nói về câu hỏi thực sự không phải là máy móc có nghĩ hay không mà là đàn ông có làm hay không. Câu nói này có tính ứng dụng cao đối với hiện tượng mới của xe tự lái và cách xã hội đối phó với sản phẩm này. Chẳng hạn, người ta phải bắt đầu suy nghĩ về ảnh hưởng của chiếc xe tự lái đối với thiết kế của mạng lưới đường hiện đại của Hà Lan. Vì lý do này, Bộ trưởng Schultz van Haegen đã cung cấp báo cáo 'Zelfrijdende auto', Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen '(' Xe tự lái, Khám phá ý nghĩa về thiết kế đường ') cho Hạ viện Hà Lan vào ngày 23 tháng XNUMX. Báo cáo này cùng với những người khác mô tả kỳ vọng rằng sẽ có thể loại bỏ các biển báo và vạch kẻ đường, thiết kế đường khác nhau và trao đổi dữ liệu giữa các phương tiện. Bằng cách này, chiếc xe tự lái có thể góp phần loại bỏ các vấn đề giao thông.

Chia sẻ