BLOG

Hầu như tất cả các đài phát thanh của Hà Lan được biết là thường xuyên tặng vé xem hòa nhạc để khuyến mại…

Vé hòa nhạc cho mục đích khuyến mại

Hầu như tất cả các đài phát thanh Hà Lan được biết là thường xuyên tặng vé buổi hòa nhạc cho mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng hợp pháp. Ủy ban Truyền thông Hà Lan gần đây đã trao cho NPO Radio 2 và 3FM một bản rap qua các đốt ngón tay. Nguyên nhân? Một đài truyền hình công cộng được đặc trưng bởi sự độc lập. Do đó, các chương trình của một đài truyền hình công cộng không nên được tô màu bởi các lợi ích thương mại và đài truyền hình có thể không thúc đẩy lợi nhuận 'hơn bình thường' của các bên thứ ba. Do đó, các đài truyền hình công cộng chỉ có thể tặng vé buổi hòa nhạc khi họ đã tự trả tiền mua vé.

Chia sẻ