Theo số liệu và số liệu của SER SER Hà Lan

Theo số liệu và số liệu của SER Hà Lan (Hội đồng Kinh tế và Xã hội Hà Lan), lượng sáp nhập của Hà Lan đã tăng vọt. So với năm 2015, số vụ sáp nhập tăng 22% trong năm 2016. Những vụ sáp nhập này chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp. Ngoài ra các công ty trong lĩnh vực phi lợi nhuận đang sáp nhập một cách háo hức. Nếu những số liệu này khuyến khích bạn - với tư cách là một doanh nhân - bắt đầu suy nghĩ về việc sáp nhập, xin đừng quên chú ý đến Bộ luật sáp nhập hiện hành (Fusiegedragsregels)!

Chia sẻ