Theo số liệu và số liệu của SER Hà Lan…

Theo số liệu và số liệu của SER Hà Lan (Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Hà Lan), số lượng các thương vụ sáp nhập của Hà Lan đã tăng vọt. So với năm 2015, số vụ sáp nhập tăng 22% trong năm 2016. Các vụ sáp nhập này chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp. Các công ty trong lĩnh vực phi lợi nhuận cũng đang ráo riết sáp nhập. Nếu những số liệu này khuyến khích bạn - với tư cách là một doanh nhân - bắt đầu suy nghĩ về việc sáp nhập, xin đừng quên chú ý đến Bộ luật Sáp nhập hiện hành (Fusiegedragsregels)!

Chia sẻ